Blog

Noter Yeminli Tercüme Nedir

Yeminli çeviriler yeminli bir tercüman tarafından imzalanır. Yeminli tercüman noterler tarafından yapılır. Noter tarafından yeminli tercümana noter tarafından verilen yeminli tercümanın imzasını verdiği onayla noter tarafından tasdik ettirilir.

Profesyonel Tercüme Büroları, uzman kadrosuyla resmi belgelerin yeminli tercümesi, yeminli tercümeler, yazılı transkript tercümesi, mahkeme kararlarının yeminli tercümesi, mahkeme kararlarının yeminli tercümesi, imza beyanlarının yeminli tercümesi, adli mahkeme tarafından verilen ceza kayıtlarının yeminli tercümesi sözleşmelerin yeminli tercümeleri, vergi işaretlerinin yeminli tercümeleri, İngilizce ticaret kayıtlarının yeminli tercümeleri gibi resmi belgelerinizin yeminli tercümeleri.

Yeminli Tercüman Kimdir? Yeminli Tercüman Kim Denir?
Türkiye’de Yeminli Tercüman, belgelerin herhangi bir noter tarafından resmi olarak çevrilmesi için yetki verilen kişiye denir. Tercüme belgeyi imzalayıp damgalamakla yetkili bir tercüman sorumludur.

Yeminli çeviri normal çeviriden farklıdır, çünkü yeminli çeviri yeminli bir tercüman tarafından imzalanmış ve damgalanmıştır. Bununla birlikte, yeminli tercümeler sadece basılı kopya ile ya da fiziksel çıktılar üzerinde yeminli bir tercüman tarafından ıslak bir imza ve damga ile gönderilir.

Yeminli Tercümenin Avantajları Nelerdir?
Yeminli tercüme belgelerinde yeminli tercümanın bir damgası ve imzası vardır. Hem yeminli bir çeviriye hem de ofisten çevrilmiş belgeleri verecek noter onaylı bir çeviriye ihtiyacınız yoksa, belgenizi yeminli bir tercüman olarak isteyebilirsiniz.

Bu şekilde notere ödeme yapmadınız ve belgelerinizin çevirisine ek olarak size resmi bir kimlik verdiniz. Belgelerin belgeli çevirisi resmidir ve resmi olarak resmi kişi tarafından doğru bir şekilde çevrilmiş resmi belgelerdir.

Yeminli Tercüme Nerede Kullanılır
Yetki belgenizi vermesini istemek yararlıdır. Bazı resmi kurumlar, yeminli tercümanlar tarafından yapılan belgelerin tercümesini kabul ederken, bazı makamlar yeminli tercüman ve noter onayı gerektirir. Bir belge yeminli tercümeler olmadan noterden tasdik edilemez.

Yeminli tercümeyi noterlik yeminli tercüme ofisinde yapmalısınız. Her noterin yeminli tercüme ofisi farklı olabilir. Her noter, farklı yeminli çeviri bürolarıyla çalışabilir. Notersiz çeviri yapamazsınız.

Yeminli bir çeviri talep eden makamlar
Devlet kurumları, üniversiteler, noterler, bankalar, evlilik daireleri, konsolosluklar gibi kamu kurumları tarafından talep edilmektedir.